Zakupi i naknade


Za grob
Godišnji zakup i naknada za uređenje i održavanje površina grobalja plaća se u momentu zakazivanja sahrane za period od jedne godine, vezano za datum sahrane.

Po isteku ovog roka, plaćanje se vrši za period od 1 ili 5 godina po želji građana - korisnika usluga.

 • Godišnji zakup i naknada za grobno mesto, ukupno 823,00 dinara za godinu dana.

 

Za grobnicu
Godišnji zakup grobnice se prilikom zakupa iste plaća za period od 50 godina, vezano za datum zakupa grobnice, a po isteku ovog roka za period od 5, 10, 20, 30, 40 ili 50 godina po želji građana - korisnika usluga i iznosi:

 • Za grobnicu I reda (kapacitet grobnice 12 sanduka) je 3.200,00 dinara po godini.
 • Za grobnicu II reda (kapacitet grobnice 8 sanduka) je 2.132,00 dinara po godini.
 • Za grobnicu III reda (kapacitet grobnice 6 sanduka) je 1.600,00 dinara po godini.
 • Za grobnicu IV reda (kapacitet grobnice 4 sanduka) je 1.065,00 dinara po godini.
 • Za grobnicu V reda (kapacitet grobnice 3 sanduka) je 798,00 dinara po godini.

Godišnja naknada za uređenje i održavanje površina grobalja plaća se za period od 1 ili 5 godina, vezano za kalendarsku godinu po želji građana-korisnika usluga i iznosi:

 • Za grobnicu I reda je 3.526,00 dinara.
 • Za grobnicu II reda je 2.350,00 dinara.
 • Za grobnicu III reda je 1.762,00 dinara.
 • Za grobnicu IV reda je 1.173,00 dinara.
 • Za grobnicu V reda je 880,00 dinara.

 

Za kasetu za smeštaj urne
Godišnji zakup i naknada za uređenje i održavanje površina grobalja plaća se u momentu zakazivanja termina za smeštaj urne za period od jedne godine vezano za datum smeštaja urne. Po isteku ovog roka plaćanje se vrši za period od 1 ili 5 godina po želji građana-korisnika usluga.

 • Godišnja naknada za kasetu u rozarijumu je 1.146,00 dinara.
 • Godišnja naknada za kasetu u kolumbarijumu je 569,00 dinara.

 

Produžetak uplate za groblja Novo, Centralno, Topčider, Banjica, Nova i Stara Bežanija, Lešće, Orlovača, Zbeg i Zemunsko groblje vrši se u Dežurnom centru na Novom groblju, Ruzveltova 50 od 0 do 24 časa ili na grobljima od 07 do 15 časova, osim subote i nedelje.